เริ่มงานด้วย

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน

2. คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน กรุณายืนยัน

3. เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานของการโฆษณาประชาสัมพันธ์

4. ระบบจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและเพื่อการลงทะเบียนของคุณกับแฮปปี้ โดเนชั่น ( Happy Donation)
    ในขณะนี้ยังมีอีกหลายคนที่ได้ลงทะเบียนก่อนหน้าคุณแล้ว

5. เมื่อลงทะเบียนกับแฮปปี้ โดเนชั่น ( Happy Donation) คุณจะได้บัญชีพร้อมใช้งาน

6. ในบัญชีที่มีการจ่ายให้คุณ มูลค่า 20 ดอลล่าร์

7. เมื่อคุณลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายและการรับ

พวกเราหวังก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคุณ