ยังมีผู้คนอีกมากมายในโลกนี้ที่ยังไม่รู้ว่า..ท้ายที่สุดจะทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับสภาพทางการเงินที่เป็น
อยู่ ซึ่งนั่นเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ได้เกิดกลุ่มคน กลุ่มเล็กๆที่มองเห็น ว่าเป็นทั้งการให้ความสุข
ให้ความช่วยเหลือ
การบริจาคมันเป็นหนึ่งในโครงการที่มีไว้ช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ได้มาตรฐานการดำรงชีพ

ความสุขกับการให้/การบริจาค เป็นหนทางช่วยเหลือทุกๆคนที่มากกว่าเงินทอง
คนเป็นศูนย์กลางเสมอ ผู้คนได้ช่วยเหลือกันและกัน

ความสุขจากการให้นี้ แค่เริ่มต้นบริจาคคนละ ยี่สิบดอลล่าร์
หากทำได้อย่างนี้มันเป็นเสมือนการได้ช่วยเหลือใครๆอีกหลายคนจะมันจะกลายเป็นเงินจำนวนมาก

หลักดำเนินโครงการเพื่อมนุษยชนของเรา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมทุน
เป็นเหมือนผู้ได้กระจายการจ่ายเพื่อผู้คนเหล่านั้น
และนั่นคือใครบางตนที่จะได้มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขด้วยการให้

ความสุขจากการให้/การบริจาค
เป็นอะไรที่แตกต่างอย่างมากจากระบบทั้งหมดและมีประสิทธิภาพอย่างมาก
ไว้วางใจได้ในระบบการติดตามของกองทุนทั้งหมด
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเพื่อการเจริญเติบโต

มันคือโอกาสอันพิเศษ การเริ่มต้นของโครงการ

ท่านผู้ใดสนใจเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราเพื่อที่จะเป็นผู้ให้ที่ได้รับกำไรคือความสุขที่แท้จริงและรวดเร็ว
ความสุขที่ได้ให้ยังรวมถึง สิ่งที่จะได้รับคือ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญและสังคมต้องการและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความสุขนั่นเอง

เดินไปด้วยกันและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

ยินดีต้อนรับท่านที่จะมาร่วมสร้างสังคมนี้ให้มีความสุขด้วยการให้ด้วยกัน